tlo

Rezerwacja

 1. Do korzystania z usług ośrodka Magdalena upoważnia wcześniej dokonana wpłata zaliczki, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji.
 2. Doba w ośrodku rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy się o godzinie 11.00 .
 3. Wpłata zaliczki w wysokości opłaty za 3 doby powinna nastąpić do 3 dni od dnia rezerwacji i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Prosimy o uregulowanie kosztu pobytu w dniu przyjazdu.
 5. W przypadku reklamacji , zastrzeżeń Goście proszeni są o zgłoszenie nie później niż w dniu przyjazdu .Reklamacje w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane .
 6. Cisza nocna zaczyna się o godzinie 22.00 kończy się o godzinie 7.00
 7. Na terenie ośrodka obowiązuje segregacja śmieci .Pojemniki na śmieci znajdują się przy bramie wyjazdowej.
 8. Szkody, usterki spowodowane z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu.
 9. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakweterowania osobom pod wpływem alkoholu , oraz osobom zachowującym się agresywnie .
 10. Do każdego domku lub pokoju przypisane jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe , każde następne auto płatne 30 zł za dobę.Parkowanie dozwolone jest w miejscach wyznaczonych do tego celu oraz wskazanych przez personel ośrodka .
 11. Zabrania się palenia papierosów w domkach/pokojach.Nie stosowanie się do zakazu będzie skutkowało grzywną w wysokości 200 zł.
 12. Respektujemy pobyt zwierząt .Pobyt zwierząt prosimy zgłaszać w dniu rezerwacji.W trakcie zameldowania zostanie zweryfikowana rezerwacja oraz zgłoszenie zwierzaka (pobrana opłata 30 zł za dobę ). Właściciel zwierzaka zobowiązany jest do sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania na spacery poza terenem ośrodka .Ośrodek może odmówić przyjęcia zwierząt ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne.Właściciele muszą posiadać własne posłanie dla zwierząt.
 13. Domki/pokoje oraz jego otoczenie w dniu wyjazdu należy pozostawić w należytym porządku wyniesione śmieci ,zdjęta pościel , opróżniony grill .Klucz należy pozostawić w recepcji .Zabrania się zamieniania ,przemieszczania wyposażania domków/pokoju .
 14. Każda zmiana terminu przyjazdu ,wyjazdu np. późniejszy przyjazd ,wyjazd nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 15. Osoby zakłócające spokój nie przestrzegające regulaminu zostaną usunięte z ośrodka bez prawa zwrotu jakichkolwiek poniesionych wcześniej opłat .
  domek/pokój.
 16. Osoby przyjmujące Gości proszone są o zgłoszenie odwiedzin w recepcji. Odwiedząjacy powinni zakończyć wizytę do godziny 22.00 , bądź dokonać formalności meldunkowych i wynająć domek/pokój.